2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La Comptabilitat Nacional 1.1. L'activitat econòmica: els agents i les operacions
1.2. Concepte de valor afegit: variable rellevant per mesurar l’activitat econòmica
1.3. El valor afegit i el producte interior brut
1.4. El PIB de l’economia espanyola
1.5. Altres macromagnituds: del PIBpm a la capacitat/necessitat de finançament de l’economia
1.6 Altres macromagnituds de l’economia espanyola
1.7. Fonts estadístiques
Tema 2.- Anàlisi i Resum de Dades Econòmiques 2.1. Comparació intertemporal de la renda: índexs de preus, deflació i taxes de creixement
2.2. Fluctuacions i cicles
2.3. L'anàlisi conjuntural
2.4. Contribució al creixement i especialització productiva
2.5. Comparació interespacial de la renda: la Paritat del Poder Adquisitiu, mesures de posició i índex de dispersió
2.6. Fonts estadístiques
Tema 3. Models D'interdependència Inter Sectorial 3.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
3.2. Els coeficients tècnics
3.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
3.4. Fonts estadístiques
Tema 4.- Sector Exterior I Balança De Pagaments 4.1. Concepte i estructura de la balança de pagaments
4.2. La balança per compte corrent: saldo i compensació
4.3. Distribució sectorial i espacial del comerç exterior
4.4. Fonts estadístiques