2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Treballar en equip en el disseny d'informes econòmics a partir de la recerca de dades que expliquin la realitat econòmica 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Proves pràctiques Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
Altres -
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria hi ha dues opcions: - Avaluació continuada: durant el curs l'alumne realitzarà un treball, un examen i unes pràctiques (tot elimina matèria). I finalment el dia de la primera convocatòria realitzarà de la resta de temari un darrer examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100%. En segona convocatòria: - Tots els alumnes realitzaràn un examen final el dia de la 2a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.