2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA Codi 16061103
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
Adreça electrònica cori.vilella@urv.cat
Professors/es
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Introducció al càlcul diferencial i integral per a funcions d'una variable, i al càlcul diferencial per a funcions de vàries variables