2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÈTODES D`INVESTIGACIÓ SOCIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MÈTODES D`INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 16061207
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Adreça electrònica angel.belzunegui@urv.cat
amado.alarcon@urv.cat
francesc.valls@urv.cat
Professors/es
BELZUNEGUI ERASO, ANGEL GABRIEL
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
VALLS FONAYET, FRANCESC
Web http://https://moodle.urv.net
Descripció general L'assignatura de Mètodes d'Investigació Social té por objectius proporcionar les tècniques i els instruments necessaris per la realització de diferents tipus de projectes d'investigació social, amb especial émfasi en l'investigació de la realitat empresarial i socio-económica.
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs