2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
- Estudiar la realitat econòmica i financera de les operacions financeres i formalitzar-la mitjançant un model matemàtic. A3
B3
- Conèixer els conceptes bàsics de la Matemàtica de les Operacions Financeres: capital financer, equivalència financera, operació financera, factor financer i preus financers. A8
- Conèixer i utilitzar els instruments necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de finançament: règims i rendes financeres. A3
A4
B2
- Analitzar algunes de les operacions financeres de finançament. A3
A4
B3
- Conèixer els conceptes bàsics i analitzar les magnituds del sistema francès d’amortització de préstecs. A3
A4