2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sesión magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant a l'inici del curs.