2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els elements bàsics del model de regressio lineal múltiple. A3
B3
Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes econòmics. A2
A8
Aplicar el model de regressió lineal múltiple a problemes econòmics i interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts. A2
A10
B2
B4
C2
Estimar i contrastar hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A1
A5
A11
B2
B3
Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. A10
A11
B2
B4
C2