2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Conèixer elements avançats del model de regressio lineal múltiple. A2
A3
A8
- Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica). A2
A3
A8
B3
- Aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics. B2
- Interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts en l'estimació i contrast d'hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A5
A10
- Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. C2