2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA II
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
- Conèixer elements avançats del model de regressio lineal múltiple. A2
A3
A8
- Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica). A2
A3
A8
B3
- Aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics. B2
- Interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts en l'estimació i contrast d'hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A5
A10
- Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. C2