2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA II
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quin son els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sesión magistral Lectura i comprensió de les notes que es proporcionin per part del professor a travès del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s'hauran de completar amb les lectures de les Fonts d'Informació adicional que es proporcionan.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Prácticas a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.