2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).