2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA II
   Atención personalizada
 
Atención personalizada
Sesión magistral
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Prácticas a través de TIC
descripción
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).