2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  POLÍTICA INDUSTRIAL
   Continguts
Tema Subtema
I. FONAMENTS TEÒRICS 1. Objecte i finalitat de la Política Industrial

2. Elements d'una Teoria de l'Empresa
2.1. Perspectiva tècnica de l'empresa
2.2. Teoria de l'Agència
2.3. l'Enfocament dels Costos de Transacció
2.4. Els Drets de Propietat

3. Models Fonamentals de l'Economia Industrial
3.1. Competència Perfecta
3.2. El monopoli
3.3. l'Oligopoli
3.4. Algunes ampliacions

II. RELLEVÀNCIA EMPÍRICA DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 4. Cooperació i col·lusió
4.1. Formes de cooperació
4.2. Col·lusió en competència estàtica
4.3. Col·lusió en competència dinàmica
4.4. Col·lusió parcial i Joint Ventures
4.5. Fusions

5. Dinàmica del mercat
5.1. Concentració i costos mitjos
5.2. El concepte de Mercats Atacables
5.3. Costos d'entrada i competència
5.4. Estructura del mercat i eficiència

III. IMPLICACIONS PER LA POLÍTICA INDUSTRIAL 6. Política de la Competència
6.1. Grau de competència en un mercat
6.2. Definició dels mercats rellevants
6.3. Canvi tecnològic i competència potencial

7. Política de la Regulació
7.1. Regulació en funció de la taxa de beneficis
7.2. Regulació IPC-X
7.3. Regulació mitjançant preus mínims i màxims