2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISENDA PÚBLICA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura HISENDA PÚBLICA Codi 16062021
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
Adreça electrònica juancarlos.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Profunditzar en la realitat concreta dels programes de despesa portats a terme pels diferents nivells del Govern presents a Espanya