2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Explicar el programa de l'assignatura, els criteris d'avaluació, etc.
Sesión magistral Exposició dels continguts de la assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució d'exercicis orientats a aplicar els conceptes bàsics de l'assignatura i a profunditzar i ampliar els conceptes bàsics
Presentaciones/exposiciones Presentació d'un tema específic a elegir per part dels estudiants. L'objectiu es obtenir coneixements detallades d'un tema y transmetre-les mitjan una presentació en públic