2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
   Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Se han de resoldre exercicis en grup al final de cada tema. A més se han de exposar els exercicis en classe. També es valora la discussió dels exercicis. 20%
Presentaciones/exposiciones Se ha de presentar un tema en grup de no més de tres estudiants. 20%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Un examen final de tots els continguts de l'assignatura y dos exámenes parcials. Per poder aprovar l'assignatura, la nota de cada examen ha de ser un mínim de 3,5.

50%
Otros

Es valora la participació en classe

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.