2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MACROECONOMIA SUPERIOR
   Fonts d'informació
Bàsica Sala-i-Martín, Xavier, Apuntes de crecimiento económico., Antoni Bosch, 2000
Lectures on Macroeconomics, Blanchard, O i S. Fisher, , MIT., 1989.
Advanced Macroeconomics. 2nd. , Romer, D., , McGraw Hill, , 2001

Complementària

Burda, M. i C. Wyplosz, Macroeconomics, a European Text. 2nd ed. Oxford. 1997.

Jones, C., Introduction to Economic Growth. Norton. 1997. Hi ha traducció al castella de Prentice Hall.

Mankiw, N.G., Macroeconomics, 3rd Ed. Norton, 1992. Hi ha traducció de Ed. Bosch.

Barro, Robert; Sala-i- Martín, Xavier. Economic Growth. McGraw-Hill, 1995.