2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Determinar els diferents efectes palanquejament de l'empresa i aplicar-los a l'anàlisis de la rendibilitat i risc dels accionistes. A1
A2
A7
B2
B4
B5
C2
definir, comprendre el concepte de cost de capital així com utilitzar els diferents models per al seu càlcul. A2
A7
B2
C2
Aplicar els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l'empresa, tant les que fan referència a l'estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends. A1
A2
A4
A7
B2
B4
C2