2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Continguts
Tema Subtema
1. L'efecte palanca i risc 1.1. Concepte
1.2. Palanquejament operatiu i financer
1.3. Anàlisi de la rendibilitat financera.
1.4. El risc econòmic i el risc financer. Mesures
2. El cost de capital 2.1. Concepte de cost de capital i factors que el determinen
2.2. El cost del capital propi. Models
2.3. El cost del finançament aliè
2.4. El cost de capital mig ponderat
3. Estructura de capital 3.1. El problema de l’estructura de finançament
3.2. Tesi tradicional
3.3. El model de Modigliani-Miller (MM)
3.4. Trade off theory
3.5. Altres factors explicatius
5. Política de dividends 4.1. El problema de la política de dividends
4.2. La irrellevància de la política de dividends: el model de MM
4.3. El model de Gordon-Shapiro
4.4. Altres factors explicatius