2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts metodologíes i formes d'avaluació de l'assignatura,
Sessió Magistral Exposició oral dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisis, resolució i debat de problemes pràctics relacionats amb els diferents temes.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Plantejament i resolució de problemes relacionats amb els coneixements obtinguts amb el suport de les TIC. Aquesta metodolgia permet simular casos reals tal i com es resoldríen en una empresa.
Treballs Realització de treballs relacionats amb l'assignatura per part de l'alumne.
Fòrums de discussió Debats sobre temes d'actualitat que es realitzaran, a proposta del professor, durant el curs. Es realitzaran mitjançant el portal docent del departament de gestió d'empreses DGEedu (https://www.dge.urv.es/web/dge.edu0708)