2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Descripció
Atenció als alumnes i Resolució de dubtes referents als continguts de l'assignatura, així com la realització de les diferents activitats proposades en l'avaluació continuada.