2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exercicis plantejats i resolts mitjançant ordinador, inclouen tant cerques d'informació a Internet com plantejament i realització de fulls de càlcul que permetin resoldre certes problemàtiques relacionades amb l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Treballs Durant el curs és realitzarà un treball relacionat amb l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Fòrums de discussió Durant el curs és realitzarà un debat relacionat amb aspectes de l'actualitat que tingui a veure amb els continguts treballats a l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Proves pràctiques Proposta de resolució d'exercicis durant el curs. Forma part de l'avaluació continuada
Proves objectives de tipus test Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. Forma part de l'avaluació continuada
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es pot optar per realitzar l'avaluació continuada amb les diferents activitats que es presenten en el programa, o, per contra, renunciar a ella i presentar-se únicament a l'examen final. Avaluació continuada (AC): d'un 30% a un 50% de la nota provindrà de les diferents proves d'avaluació continuada (tests, presentacions, debats,exercicis, pràctiques...). La resta de la nota provindrà de l'examen final tipus test. La nota mínima exigida en qualsevol activitat d'avaluació continua és d'un 3.5 Examen final: aquells que hagin renunciat a l'AC, o que no hagin superat aquesta, disposaran d'un examen final que suposarà el 100% de la nota.