2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Fonts d'informació
Bàsica

Brealey, R.; Myers, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Suárez Suárez, A.S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1998.

Borrell, M.; Crespí, R. Direcció financera de l’empresa, Barcelona:Ariel, 1993.

Fernández, A.I.; García Olalla, M. Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona: Ariel, 1992.

Complementària

Arroyo, A.M.; Prat, M. Dirección Financiera. Bilbao: Deusto,1992.

Ross, S.; Westerfield, R.L;Jaffe, J. Finanzas corporativas, Irwin, 1996.

Durán Herrera, J.J. Economía y Dirección Financiera de la Empresa, Madrid: Pirámide, 1992.

Fernández Blanco, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide,1991.

Weston, J. i Brigham, E. Fundamentos de administración financiera. México: McG-Hill, 1994.