2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA TERRITORIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Treball en equip en el disseny d'informes econòmics territorials 30%
Proves de desenvolupament 1r parcial
2n parcial
30%
40%
Altres

Cal un 35% de la nota al treball i als parcials per seguir l'avaluació continuada. En cas contrari l'avaluació es fa amb un examen final (100% de la nota)

 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre el 100% de la nota.