2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Estudiar les decisions d'un agent racional en condicions d'incertesa. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Presentar els models bàsics d' equilibri general amb mercats financers i les seves implicacions sobre la valoració d'actius. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Analitzar la selecció de carteres en un context mitjana-variància i estudiar els models de valoració d' actius del CAPM i APT. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4