2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria i en segona convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari i representarà el 100% de la qualificació.