2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis El temari de l'assignatura es divideix en 3 blocs. Durant el curs, es proposa resoldre un conjunt d'exercicis i/o qüestions relacionats en cada bloc. 30%(10%x3)
Proves pràctiques Examen final basat en el contingut global de l'assignatura. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria, l'alumne pot superar l'assignatura mitjançant avaluació continuada. L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.