2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA CATALANA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMIA CATALANA Codi 16062215
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Adreça electrònica joaquim.margalef@urv.cat
Professors/es
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretèn aprofundir en el coneixement de l'economia catalana fent especial ressò en els canvis sectorials que han incidit sobre la mateixa, assenyalant la dinàmica d'aquestos i el seu grau d'obertura i competitivitat a l'hora de valorar les característiques de les unitats productives i la utilització alternativa d'inputs, el que en defitiva portarà a valorar la capitalització d'aquesta estructura productiva i les seves condicions d'adaptació en uns mercats cada cop més globalitzats.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs