2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMÍA CATALANA
   Fuentes de información
Básica

Barceló i Roca M : Catalunya un país industrial. Pòrtic. Barcelona 2003

BBVA i Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Economia catalana: Reptes de futur. Barcelona 2007

Caixa Catalunya: Anuari Econòmic Comarcal. Diversos anys. Barcelona

Consell de Cambres de Catalunya: Memòria Econòmica de Catalunya  Barcelona, diversos anys

Departament d’Economia i Finances: L’economia catalana davant del canvi de segle, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994.

Fontrodona J. Hernández J.M. : Les multinacionals industrials catalanes 2001. Generalitat de Catalunya. Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme. Barcelona 2001

Majoral Roser : Cataluña un análisis territorial.  Ariel Geografia. Barcelona 2002

Mañe F. Reflexions entorn del nivell educatiu de la població catalana. Nota d’Economia 80, 2004

Margalef, J., Segarra, A. (dirs.): El dinamisme d’un territori: les comarques de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997.

Oliver Alonso J.Els factors de creixement de la indústria catalana 1985-2005: productivitat del capital i del treball i canvi tècnic. Fundació Empresa i Ciència i Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Complementária

En funció del desenvolupament de cada tema de la programació es facilitarà bibliografia específica i lectures. Algunes d’aquestes de lectura obligada.