2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA LABORAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMIA LABORAL Codi 16062217
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MAÑÉ VERNET, FERRAN
Adreça electrònica ferran.mane@urv.cat
esther.ruiz@urv.cat
Professors/es
MAÑÉ VERNET, FERRAN
RUIZ SALVADOR, ESTHER
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén aprofundir en el coneixement del funcionament del mercat de treball. L'objectiu bàsic és entendre els mecanismes de determinació dels salaris i dels nivells d'ocupació (i d'atur). Es posarà especial èmfasi en comparar els diferents enfocaments teòrics: neoclàssic, keynesià, institucionalista i marxista. Els objectius del curs són dos: en primer lloc, que l'alumne entengui i sàpiga comparar entre les diferents escoles de pensament els aspectes teòrics més rellevants; en segon lloc, que l'alumne domini les fonts estadístiques més importants en aquest camp i sigui capaç d'entendre i elaborar els indicadors bàsics que d'elles es poden crear.
Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs