2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació i resolució d’exercicis orientats a a la resolució de problemes de l'economia del transport
Sesión magistral Exposició dels continguts de l’assignatura
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Dissenyar un informe que expliqui la realitat econòmica del transport d'un territori. Elaboració de pràctiques relacionades amb l'economia del transport
Trabajos Recerca, sistematització i interpretació de la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques sobre transport. Recensions sobre articles que facilitin la comprensió de conceptes relacionats amb aspectes econòmics del transport.