2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
   Evaluación
  descripción Peso
Trabajos Treballar en equip en el disseny d'un informe que expliqui aspectes relacionats amb l'economia del transport (a partir de la recerca de dades) i en la resolució de problemes. 50%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Pruebas prácticas Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- Avaluació continuada: l'alumne realitzarà durant el curs les proves i pràctiques que s'aniràn proposant, totes elles suposaran el 100% de la qualificació i es farà mitjana per obtenir la nota final. Les notes de les parts aprovades alliberaran matèria en 1a / 2a convocatòria. - L'alumne que no opti per a l'avaluació continuada realitzarà un examen final el dia de la 1a / 2a convocatòria sobre tot el temari i suposarà el 100% de la qualificació.