2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
 
Treballs
4 18 22
Sessió Magistral
28 44 72
Debats
4 4 8
Presentacions / exposicions
5 10 15
Fòrums de discussió
0 4 4
Seminaris
12 6 18
 
Atenció personalitzada
5 2 7
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat