2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs A l'hora d'avaluar cada treball es tindrà en compte diferents aspectes com la rellevància dels temes plantejats, la capacitat d'anàlisi dels problemes, la claretat en l'exposició i la seva capacitat de síntesi 80%
Debats En l'avaluació d'aquesta activitat es tindrà en compte la participació dels estudiants en els debats generats a partir dels temes tractats en els seminaris i la rellevància de les seves aportacions 8%
Presentacions / exposicions En les presentacions dels treballs es valorarà la seva capacitat per prioritzar els aspectes més rellevants, l'ordre en l'exposició i la seva capacitat comunicativa 10%
Fòrums de discussió Es valorarà l'interés de l'estudiant en les discussions plantejades i el seu domini de les TICs 2%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria d'avaluació constarà d'una prova escrita, en la qual d'hauran d'analitzar, desenvolupar o resoldre les qüestions i problemes plantejats, relatius als continguts tractats durant el curs i que consten al programa de l'assignatura.