2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
   Continguts
Tema Subtema
I.- Introducció Tema 1.- Una visió panoràmica de les finances internacionals
Tema 2.- Globalització i integració econòmica
Tema 3.- Les relacions d’interdependència
II.- Tipus de canvi Tema 4.- Tipus de canvi i mercat de divises
Tema 5.- Tipus d’interès i tipus de canvi
Tema 6.- Nivell de preus i tipus de canvi a llarg termini
Tema 7.- El producte nacional i el tipus de canvi a curt termini
Tema 8.- Tipus de canvi fix i la intervenció en el mercat de divises
Tema 9.- Política macroeconòmica i la coordinació amb tipus de canvi flexibles
Tema 10.- Models monetaris de determinació del tipus de canvi
III.- Les polítiques comunitàries i el comerç internacional Tema 11.- Les polítiques comunitàries
Tema 12.- El comerç inteernacional i el creixament econòmic