2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatuara, objectius generals i planificació temporal
Sessió Magistral Desenvolupament teòric i pràctic dels continguts de l'assignatuar
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i exercicis seguint les explicacions teòriques i els exemples plantejats amb anterioritat
Treballs Elaboració d'un treball pràctic sobre els temes 2 i 3 del programa, ampliat amb l'aplicació dels coneixements dels aspectes teòrics assolits en tot el curs