2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització del treball 20%
Proves de Desenvolupament Diverses proves de desenvolupament escrites 60%
Proves objectives de tipus test Diverses proves de desenvolupament tipus test 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un únic examen. Les preguntes de la segona convocatòria poden ser tant problemes com preguntes a desenvolupar com preguntes de resposta múltiple i faran referència als continguts de tot el programa de l'assignatura