2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització del treball 20%
Proves de desenvolupament Diverses proves de desenvolupament escrites 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.