2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
   Fonts d'informació
Bàsica

Krugman, P.; Obsfeld, M.  Economía Internacional. 7ª Edición. Madrid: Ed. Addison Wesley 2006.

Carbaugh, Robert J. Economía Internacional. 9ª Edición. México: Ed. Thomson. 2004.

Tugores, J. Economía Internacional. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2005.

Tugores, J. Economía Internacional. Globalización e integración regional. 5ª Edición. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2002.

Complementària

Pedrosa, M. Apuntes de Mercados Financieros Internacionales. Madrid: Ed. AC. 2001.

Levich, R.M. International Financial Markets. Proces and policies. Ed. Irving/MaGraw-Hill. 2002.