2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quines son les activitats i principals polítiques de la funció de recursos humans. A7
A10
B1
B4
C2
Saber aplicar les polítiques de gestió de recursos humans que afecten, en l'actualitat, a la gestió de persones en el treball, per tal d'assolir els objectius empresarials. A7
B1
B2
B3
B4
B5
Prendre consciència de la importància que tenen les persones i la seva gestió pel correcte funcionament de les empreses, i com a factor estratègic d'aquestes. A7
B4
B5
B6
Analitzar els problemes relacionats amb la gestió dels recursos humans i proposar solucions alternatives. A7
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
Aprendre a treballar en equip en l'entorn de l'assignatura. B4
B5
B7
Conèixer quina ha sigut l'evolució històrica de la funció de recursos humans i quins son els seus actors principals. A7
B1
C2
Comprendre les implicacions estratègiques que es deriven d'una gestió integrada dels recursos humans i saber com integrar les accions necessàries als diferents nivells. A7
A11
B1
B2
B3
B4
Comprendre quins són els objectius de la gestió dels recursos humans i com s'ubica aquesta funció dins l'empresa. A7
B1
B3