2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: LA FUNCIÓ DE PERSONAL 1. ¿Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.1. Definicions
1.2. Funcions i nivells

2.¿D'on ve la funció de personal?Història
2.1. Orígens
2.2. Fase del Benestar
2.3. Management Científic
2.4. Ciències del Comportament
2.5. Integració Polítiques de Personal
2.6. Gestió de Recursos Humans
2.7. Gestió de persones

3.¿Qui és el responsable d'aquesta funció? Agents
3.1. Alta Direcció
3.2. Línia de Comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències Externes
3.5. Model de Rols de Tyson

4. Importància estratègica de la gestió del factor humà per l'èxit empresarial.
4.1. Relació de la funció de recursos humans amb les altres funcions de gestió empresarial i amb l'estratègia.
4.2. Diversitat de la funció de recursos humans en funció dels condicionants interns i externs.
BLOC 2: ACTIVITATS i POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL 5. Planificació de recursos humans
6. Anàlisi i descripció de llocs de treball
7. Reclutament, Selecció i Orientació
8. Formació i desenvolupament
9. Avaluació de l’acompliment
10. Retribució i compensació
11. Desvinculació