2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Atenció personalitzada
 
Estudis previs
Activitats Introductòries
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Sessió Magistral
Proves pràctiques
Descripció
els alumnes podran demanar atenció personalitzada per solucionar tots els dubtes vinculats amb la introducció i adaptació als conceptes que es veuran posteriorment durant el curs, així com per la preparació dels diferents exercicis i proves finals