2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE QUALITAT
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Proves pràctiques
Descripció
Temps reservat per atendre els dubtes dels alumnes referents al desenvolupament dels exercisis, presentacions i proves pràctiques (treball), així com qualsevol altra questió rel·lacionada en l'assignatura