2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Economics (2001)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT
   Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 10/11/2014 al 21/11/2014

Període 2ªconvocatòria: 10/04/2015 al 23/04/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.