2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Codi 16062263
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMÍ
Adreça electrònica coia.domingo@urv.cat
Professors/es
DOMINGO VERNIS, MARIA MISERICORDIA
Web http://www.fcee.urv.cat
Descripció general Matèria cursada en el marc de programes de mobilitat nacionals i internacionals, de l'àmbit acadèmic de l'Economia, complementària a l'actual pla d'estudis.
Únicament per a l'alumnat que participa en programes de mobilitat. Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs.