2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per grups de 2 o 3, els alumnes preparen fora de classe uns quants problemes corresponents a un dels capítols. Posteriorment, resolen els problemes a la pissarra davant de la resta de companys.
Pràctiques a través de TIC Per grups de 2 o 3, els alumnes implementen un criptosistema i un protocol criptogràfic de la seva elecció.
Seminaris Cada grup de 2 o 3 alumnes treballa en profunditat un tema proposat pel professor i el presenta davant de la resta de la classe.