2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Els alumnes presenten a la resta de la classe una bateria d’exercicis resolts. Aquesta activitat es fa per grups de dos o tres alumnes. 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Els alumnes presenten la pràctica d’implementació d’un criptosistema i d’un protocol. 20%
Seminaris Cada grup de 2 o 3 alumnes imparteix un seminari a la resta de la classe. 10%
Proves objectives de preguntes curtes Examen final de preguntes de raonament. Els estudiants poden portar tot els apunts i llibres que vulguin. 60%
Altres

La segona convocatòria s'avaluarà al 100% basada en un examen amb exercicis teòrics i problemes.

 
Altres comentaris i segona convocatòria