2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Entendre conceptes generals de llenguatges de programació en diferents paradigmes A17
B2
B4
B11
B14
C2
Entendre i fer servir el paradigma orientat a objectes A17
B2
B3
B14
C2
Entendre i fer servir el paradigma funcional A17
B2
B3
B14
C2
Coneixer les formes de descripció formal dels llenguatges de programació. A14
A17
B2
B3
B14
C5