2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
   Continguts
Tema Subtema
Conceptes general de llenguatges de Programació Compilació e interprets de llenguatges
Abstraccions de Programació
Sistemes de Tipus
Modularitat i encapsulació
Paradigmes de Programació
Paradigma Orientat a Objectes Classes i Objectes
Tipus de Herència
Tipus de Polimorfisme
Patrons de Diseny
Paradigma Funcional Abstraccions funcionals
Recursivitat i iteració
Funcions d'alt nivell
Evaluació retardada
Descripció formal dels llenguatges de programació. Sintaxi del llenguatges de programació
Semàntica de llenguatges de programació