2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
   Fonts d'informació
Bàsica Bertrand Meyer, Construcción de Software Orientado a Objetos, Prentice Hall, 2003
Richard Bird, Inroducción a la programación funcional en Haskell, Prentice Hall, 2000
Deitel, Java, How to Program, Prentice Hall, 2004
Louden K., Lenguajes de Programación, Thomson, 2003
W. F.Clocksin, C.S.Mellish, Programming in PROLOG, Springer Verlag, 1999
Watt, D.A, Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice Hall, 1990

Complementària Deitel, Como programar en C++, Prentice Hall, 2002
Deitel, Como programar en Java, Prentice Hall, 2002
Tucker, Lenguajes de programación, principiios y paradigmas, Mc Graw Hill, 2003